Monday, June 6, 2011     17:19

Wiercenie studni głębinowych

Oferujemy odwierty studni głębinowych i studni wierconych na obszarze całej Polski - mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. Studnie głębinowe wiercimy w najtwardzszej skale i w trudnym, twardym terenie. Nasz sprzęt poradzi sobie w każdym, nawet najtwarszym terenie!

Nasze studnie powstają w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego i wydobycia materiału skalnego za pomocą świdra. Sięga do głębszych warstw wodonośnych najczęściej przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną (do ujmowania wody gruntowej lub wgłębnej).

czytaj więcej

Studnie Głębinowe

Przepisy prawa a wiercenie studni głębinowych

Według ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku " PRAWO WODNE ", właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych) ...

czytaj więcej

Zapotrzebowanie gospodarstwa w wodę

Woda głębinowa jest źródłem wody pitnej. Studnie głębinowe i studnie wiercone są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli domków jednorodzinnych i ogrodów.

czytaj więcej

Nasze sposoby lokalizacji ujęcia wody

W zależności od zapotrzebowania klienta na wodę, oraz warunków hydrogeologicznych istnieją różne rozwiązania sposobów lokalizacji wód podziemnych. Dajemy gwarancję na wodę.

czytaj wiecej

Odwierty pod pompy ciepła

Oferujemy odwierty pod pompy ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

czytaj wiecej

Pale betonowe

Wykonujemy Palowanie terenu

Wbijania pali, palowanie terenu, różnej długości i grubości, palowania dokonuje się w wielu miejscach terenu w celu praktycznego określenia obciążeń, jakim poddane zostaną właściwe wzmocnienia, na których opierać się będzie dana konstrukcja

czytaj więcej

Studnie Biogazowe

Odwierty pod studnie biogazowe

Biogaz jest produktem fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni.

czytaj wiecej

Osuszanie terenu

Odwodnienie terenu, odprowadzenie wody

Odwodnienie w budownictwie to termin oznaczający odprowadzenie wody z danej powierzchni do gruntu lub do kanalizacji deszczowej.

czytaj więcej

Park maszynowy

Nie niszczymy ogrodów i otoczenia wokół budynków.

Nasza firma posiada szereg urządzeń wiertniczych pozwalających szybko i bezawaryjnie wykonać zlecone prace. Nasz park maszynowy jest sukcesywnie modernizowany.

czytaj więcej

Obszar działania

Obszar działania naszej firmy to teren całej Polski

Nie niszczymy ogrodów i otoczenia wokół budynków - oczywiście w miarę możliwości wykonania zlecenia. Własny transport oraz mobilna załoga pozwala wykonywać prace ( wiercenie studni, odwierty ) na terenie całego kraju. Stała współpraca z dużymi firmami pozwoliła załodze zdobyć niezbędne doświadczenie.
W przypadku zleceń preferujemy teren województwa mazowieckiego i województw ościennych m.in. Warszawa, Raszyn, Pruszków, Grójec, Grodzisk Mazowiecki, Tarczyn, Piaseczno, Błonie, Góra Kalwaria i inne.

Mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe. Zobacz mapę.
Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny

zobacz

Dlaczego my?

Posiadamy szerek maszyn do wierceń studziennych, nie wymagamy prądu na działce. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie geologii inżynierskiej, złożowej, hydrogeologii oraz z projektantami specjalizującymi się w problemach fundamentowania. Działamy profesjonalnie i szybko.

czytaj więcej

Kontakt

Miasto: ul: telefon: Email: Email: Raszyn k/Warszawy
Sokolnickiego 18
+48 508 841 616

- > formularz