Monday, June 6, 2011     17:19

 

Nasza firma zajmuje się odwodnianiem, osuszaniem terenu .

Odwodnienie w budownictwie to termin oznaczający odprowadzenie wody z danej powierzchni do gruntu lub do kanalizacji deszczowej.

Odwodnienia dachu

Owodnienie dachu: wody z opadów atmosferycznych: deszczu lub roztopionego śniegu odprowadzamy :

  • na zewnątrz - przy pomocy rynien i rur spustowych
  • do wewnątrz - przy pomocy koryta dachowego, wpustów dachowych i rur spustowych usytuowanych wewnątrz budynku.

Odwodnienia dachu zielonego wykonujemy podobnie jak dla dachu, tylko przy zastosowaniu specjalnych technologii

Odwodnienia nawierzchni drogowej, podjazdu, itp.: tzw. odwodnienie liniowe

odwodnienie nawierzchni tarasu, balkonu, małych daszków

Zasady odwodnienia reguluje prawo budowlane oraz normy budowlane.

Mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe. Zobacz mapę.
Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny

zobacz

Dlaczego my?

Posiadamy szerek maszyn do wierceń studziennych, nie wymagamy prądu na działce. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie geologii inżynierskiej, złożowej, hydrogeologii oraz z projektantami specjalizującymi się w problemach fundamentowania. Działamy profesjonalnie i szybko.

czytaj więcej

Kontakt

Miasto: ul: telefon:
Email: Email:
Raszyn k/Warszawy
Sokolnickiego 18
+48 508 841 616

- > formularz